Det høres helt selvfølgelig ut at man får det prosjektet man bestiller. Det er ikke gitt at det blir helt slik. Bestiller og leverandør kan ha ulik oppfatning av hva som skal leveres. En viktig del av risikostyringen i prosjekter er å sikre at man faktisk...

Lav produktivitet i byggebransjen kan gi store muligheter! Lav, og synkende, produktivitet i byggeprosjekter generelt er et samfunnsproblem fordi for mange selskaper bruker unødvendig mye ressurser i byggeprosjektene. Det medfører også at bygg er dyrere enn de strengt tatt må. I tillegg til å gjøre byggene...

Aksjonærene har en selvfølgelig rett og plikt til å styre selskapet. Det er eierne som bestemmer hvordan selskapet skal organiseres, administreres og ledes. Eierne styrer selskapet gjennom styret. Det er eierne som bestemmer styrets sammensetting. Styret settes sammen slik at man har den nødvendige kompetanse og...