BGA Prosjekt kan hjelpe med kriseledelse. BGA Prosjekt tilbyr 20 års erfaring med midlertidig ledelse og interimtjenester. Også til selskaper med store utfordringer. Vi er raskt operative og gir positive bidrag for kundene gjennom oppdragene. BGA Prosjekt leverer tjenester til eiere/styre, på selskapsnivå, og vi leverer tjenester på portefølje og prosjektnivå. Dere vil få raske analyser, oversikt over alternativer og en klar anbefaling om tiltak.

Rådgivning innenfor bygg, anlegg og eiendom

- Stadig bedre!

FINN UT MER

Rådgivning innenfor bygg, anlegg og eiendom

Trenger du en midlertidig leder?

Blogg:

  • Lav produktivitet i byggebransjen kan gi store muligheter! Lav, og synkende, pro...

  • Aksjonærene har en selvfølgelig rett og plikt til å styre selskapet. Det er eier...

  • Det høres helt selvfølgelig ut at man får det prosjektet man bestiller. Det er i...